کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز

کاربران میتوانند بوسیله تبادل افزونه ها و عضویت های خود در سایت های دیگر، اقدام به کسب امتیاز در سایت اپن اسکریپت نمایند و با امتیازات خود اقدام به خرید اشتراک نمایند.

  • بسیاری از افزونه ها و غالب ها هنوز بارگذاری نشده اند که تیم ما آنها را به مرور زمان بارگذاری مینماییم.

  • تبادل اشتراک شما بر اساس مبلغ اشتراک و میزان روزهای باقی مانده صورت میگیرد.

  • پس از تبادل شما بایستی مشخصات اشتراک (نام کاربری و رمز) را برای ما ارسال نمایید تا بررسی صورت گیرد.

  • شما اجازه تغییر نام کاربری و رمز عبور خود نیستید، در صورت اعمال تغییر بدون اطلاع رسانی ما، ناحیه کاربری شما به صورت کامل بسته خواهد شد.

  • پس از تبادل، شما به کلیه افزونه ها دسترسی خواهید داشت.


مجله ما

برای اطلاع هفتگی از آخرین تغییرات سایت ثبت نام نمایید.
Copyright © 1398 OpenScript | Designed by HashtBit