سیستم مدیریت محتوا چیست؟

سیستم مدیریت محتوا (CMS) چیست؟ سیستم مدیریت محتوا یا CMS نوعی نرم افزاری است که برای کمک به کاربران در ایجاد و ویرایش یک وب سایت طراحی شده است. آنها برای کمک به طراحی ظاهر وب سایتها، پیگیری جلسات کاربر، رسیدگی به جستجوها، جمع آوری نظرات بازدید کنندگان،...

مجله ما

برای اطلاع هفتگی از آخرین تغییرات سایت ثبت نام نمایید.
Copyright © 1398 OpenScript | Designed by HashtBit